Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Phim Chậu đẻ tiền - The legend of the treasure basia

Xem Phim Chậu đẻ tiền - The legend of the treasure basia, chau de tien online
Tên phim : Chậu đẻ tiền
Quốc Gia; Hồng Kong
Thời lượng: 38 Tập
Xem Phim Online
Tên tiếng anh : The legend of the treasure basia
Đồng tiền kô cánh biết bay, kô chân mà biết chạy. Có thể hóa giải uy nghiêm, có thể nói những lời khó nói. Bây giờ nói đến cái gọi là có địa vị và thế lực, thì rất oai phong. Bao giờ có tiền thì nguy biến thành an, chớp biến thành sấm. Khi sử dụng tiền quí cũng tiện, sống sẽ bị giết. Bây giờ nói đến đồng tiền tố tụng, kiện thưa, không tiền thì thua, óan thù tình hận, có tiền mới giải quyết được. Đê tiện, khiếp nhược, có tiền thì sửa đổi. Âm dung tiếu mạo, có tiền thì mới phát được. Người ta nói sống chết có số mạng, phú quí phải có tiền. Một năm bốn mùa, vạn vật sinh trửong thì tiền kô bằng trời. Trong một đời, muốn cứu thiếu thốn thì trời kô bằng tiền. Đường dài đăng đẳng, người đông như kiến, tất cả đều bôn ba đi kiếm tiền, bởi vì tiền là sức mạnh vạn năng"
[id]Tập 1;http://www.youtube.com/watch?v=QufnR0ky7Os|Tập 2;http://www.youtube.com/watch?v=1igM36KMblE|Tập 3;http://www.youtube.com/watch?v=LCHtrj4tTTQ|Tập 4;http://www.youtube.com/watch?v=k2SZ6UChRPg|Tập 5;http://www.youtube.com/watch?v=S51GpLLYzbo|Tập 6;http://www.youtube.com/watch?v=TRE9RZV-Mow|Tập 7;http://www.youtube.com/watch?v=GuYaAZs5ADg|Tập 8;http://www.youtube.com/watch?v=TJ9s4OZGao4|Tập 9;http://www.youtube.com/watch?v=8w3OX12fe2Q|Tập 10;http://www.youtube.com/watch?v=vtFYgo_IMus|Tập 11;http://www.youtube.com/watch?v=PCoXplEUdJI|Tập 12;http://www.youtube.com/watch?v=eRBoqmFtaUM|Tập 13;http://www.youtube.com/watch?v=pateoSB-ofg|Tập 14;http://www.youtube.com/watch?v=WObNsHMBAjM|Tập 15;http://www.youtube.com/watch?v=KE1t0dIR9yE|Tập 16;http://www.youtube.com/watch?v=gjE61zgqJIk|Tập 17;http://www.youtube.com/watch?v=axET0uLmvik|Tập 18;http://www.youtube.com/watch?v=qi05LjDX7rg|Tập 19;http://www.youtube.com/watch?v=eCcagMlb694|Tập 20;http://www.youtube.com/watch?v=W8QDbiBLmss|Tập 21;http://www.youtube.com/watch?v=KIrOVqoXToI|Tập 22;http://www.youtube.com/watch?v=OoBt5CFBm0A|Tập 23;http://www.youtube.com/watch?v=NEhQ3dBIHkg|Tập2 4;http://www.youtube.com/watch?v=RC9ZYtdFhJk|Tập 25;http://www.youtube.com/watch?v=8loYzE474pE|Tập 26;http://www.youtube.com/watch?v=NsuxyTO4r1g|Tập 27;http://www.youtube.com/watch?v=uAkRWAmYISE|Tập 28;http://www.youtube.com/watch?v=XfN17BBBeTk|Tập 29;http://www.youtube.com/watch?v=OrtwgvyNBK8|Tập 30;http://www.youtube.com/watch?v=PnktiYBFB8E|Tập 31;http://www.youtube.com/watch?v=hGOwlz8M95I|Tập 32;http://www.youtube.com/watch?v=FuQKngM3LB4|Tập 33;http://www.youtube.com/watch?v=fKQw4-1Q2mY|Tập 34;http://www.youtube.com/watch?v=54Diyud0IOw|Tập 35;http://www.youtube.com/watch?v=PsBf8ZIC1WI|Tập 36;http://www.youtube.com/watch?v=uQCrU0qNtqs|Tập 37;http://www.youtube.com/watch?v=cGfRjKzPAq0|Tập 38 end;http://www.youtube.com/watch?v=BXk7rjvDo98|ơ/id]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét