Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Phim Dai Tuong Quan Han Tin, Xem Phim Dai Tuong Quan Han Tin Online 2010

Xem-Phim-Dai-Tuong-Quan-Han-Tin-online

Xem-Phim-Dai-Tuong-Quan-Han-Tin-online

Xem phim cổ trang, lịch sử, võ thuật Trung Quốc 2010: Phim Đại Tướng Quân Hàn Tín online
Xem Phim Đại Tướng Quân Hàn Tín, với các diễn viên nổi tiếng: Tiêu Ân Tuấn, Tôn Hải Anh, Nghiêm Khoan, Đỗ Hiểu Đình, Lưu Tuyết Hoa, Vương Nhung
Đạo diễn: Phạm Tú Minh
Thể lọai: Phim cổ trang, lịch sử, võ thuật
Sản xuất: Trung Quốc
Năm: 2010
Xem giới thiệu chi tiết phim cổ trang, lịch sử, võ thuật Trung Quốc 2010: Phim Đại Tướng Quân Hàn Tín online:

Xem Phim & Download Phim Online

Hàn Tín người nước Sở, nhà nghèo. Khi mẹ mất, vì muốn xây cất cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao mà bán cả nhà cửa, xách kiếm đi lang thang ngoài chợ. Thấy Hàn Tín gầy gò yếu đuối, có gã bán thịt làm nhục bắt Tín luồn qua háng (trôn) y. Mọi người thấy Tín bị nhục đều chê cười. Tín không có gì ăn, thường đi xin ăn của bà giặt lụa và hứa hẹn sau này làm nên sự nghiệp sẽ trả ơn ngàn vàng, cũng bị bà ta mắng cho.

Sự nghiệp

Khi Trần Thắng khởi nghĩa chống nhà Tần, Hàn Tín tìm đến chỗ Hạng Lương là thế tộc nước Sở cùng khởi nghĩa hưởng ứng Trần Thắng để đầu quân. Hạng Lương và cháu là Hạng Vũ xem thường Hàn Tín, chỉ cho làm quần cầm kích đứng hầu. Khi Hạng Vũ và Lưu Bang tiêu diệt nhà Tần, Hàn Tín bất mãn vì vẫn không được trọng dụng, bỏ theo Lưu Bang là lực lượng kình địch với Hạng Vũ. Tuy nhiên Lưu Bang cũng không trọng dụng ông. Mãi sau nhờ các cận thần của Lưu Bang là Hạ Hầu Anh và Tiêu Hà tiến cử, Lưu Bang mới phong Hàn Tín làm đại tướng, giao cho toàn bộ quân đội lo việc đánh dẹp.

Qua hơn 4 năm chinh chiến, Hàn Tín lập những chiến công vang dội, lần lượt đánh chiếm Tam Tần, đánh bại Ngụy vương Báo thu phục nước Nguỵ, giết tướng quốc Hạ Duyệt nước Đại, bắt sống Triệu vương Yết, thu hàng Yên vương Tang Đồ, giết Tề vương Điền Quảng, giết đại tướng nước Sở là Long Thư đến cứu viện cho Tề.

Tên tuổi của ông gắn liền với những trận đánh nổi tiếng, được hậu thế nhắc đến như những điển hình về nghệ thuật quân sự.

Sau cùng, Hàn Tín cùng các tướng lĩnh khác của Lưu Bang họp binh đánh bại quân chủ lực nước Sở của Hạng Vũ ở Cai Hạ, diệt nốt nước Sở. Như vậy chỉ trừ nước Hàn đã thần phục Hán từ trước, tất cả 6 nước chư hầu trên bản đồ Trung Hoa thời đó đều do công lao Hàn Tín đánh dẹp mang về cho nhà Hán. Khi đã thành danh, ông giữ đúng lời hứa, tạ ơn bà giặt lụa ngàn vàng. Sau đó lại gọi anh hàng thịt lên, không những không trả thù mà còn phong chức cho. Có thể nói không ngoa rằng về mặt quân sự trong tranh chấp giữa Hán và Sở, gần như một mình Hàn Tín quyết định cán cân nghiêng về phía nào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét